Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op alle trainingen van Zeg JA bij dementie zijn de algemene voorwaarden van
Zeg JA bij dementie van toepassing.
Deze algemene voorwaarden worden met elke offerte meegezonden, zodat deze
voor het voor akkoord tekenen van de offerte kunnen worden doorgenomen.
Met het voor akkoord tekenen van de offerte wordt ook een akkoord gegeven
op de algemene voorwaarden van Zeg JA bij dementie. 
De algemene voorwaarden kunnen op verzoek ook voorafgaand aan het uitbrengen van een offerte ter inzage worden gedeeld.